Sparen is altijd beter!

Maar soms moet je lenen

Bedenk allereerst dat sparen altijd beter is dan geld lenen. Wie geld spaart, ontvangt rente. Wie geld leent, betáált rente. Als u een bedrag per maand apart kunt leggen (hoe gering ook), dan bouwt u al snel een buffer op, waarover u ook nog rente krijgt uitgekeerd. Bovendien kunt u het gespaarde geld opnemen wanneer u het maar nodig heeft.

Maar dit lukt helaas niet altijd. Soms heeft u direct geld nodig. Bijvoorbeeld voor een noodzakelijke reparatie aan uw wasmachine of een hoge eindafrekening van uw energieleverancier. Soms wilt u graag iets kopen, maar heeft u niet of onvoldoende gespaard. Een lening kan dan uitkomst bieden.

Twijfelt u erover of u zich een lening kunt veroorloven? U kunt ook eerst een tijdje "proefdraaien" door elke maand een vast bedrag te sparen. Lukt dat niet, dan is het niet verstandig een lening af te sluiten. Het zal dan namelijk ook niet lukken die lening af te lossen.

Als u een lening afsluit, moet u altijd het geleende bedrag terugbetalen, plus een bedrag aan kosten en kredietvergoeding (=rente). Afhankelijk van het soort lening, kan de rente enorm variëren. Dit kan te maken hebben met uw kredietwaardigheid (kunt u de rente en aflossing steeds blijven betalen), de looptijd van de lening, de hoogte van de lening, de vraag of er een onderpand is (bijvoorbeeld een huis of aandelen).

Daarnaast stelt iedere geld- of kredietverstrekker bepaalde voorwaarden aan een lening. Voorwaarden waar u op moet letten zijn, wordt de lening kwijtgescholden als u onverhoopt zou komen te overlijden, mag u méér aflossen dan strikt noodzakelijk en zijn hieraan kosten verbonden, is de looptijd niet te lang, er is niets zo vervelend als het aflossen van een lening voor een auto waarin u al lang niet meer rijdt!

U komt er later achter dat u een (te) hoge rente betaalt. Bezint dus eer ge aan een lening begint. Ga eerst eens naar uw eigen bank en vergelijk de rentetarieven van uw eigen bank met die van tenminste 2 andere geldverstrekkers. Het is slim om goed te oriënteren naar de juiste bank. Overstappen van bank is altijd mogelijk

Soms verplicht de kredietverstrekker u een verzekering af te sluiten vanwege het overlijdensrisico. De premie die u hiervoor betaalt, kan samen met de gevraagde rente hoger zijn dan het rentetarief van een concurrent die de premie voor die overlijdensverzekering al heeft opgenomen in zijn rentetarief.

U ontvangt een cadeautje, bijvoorbeeld het nieuwste soort koffiezetapparaat. Vergeet niet dat cadeautjes lokkertjes zijn. En die moeten ook weer betaald worden. En wel uit de rente die u zelf betaalt. De kredietverstrekker rekent u voor welke aflossing u iedere maand kunt missen. Maar u heeft zelf het beste inzicht in uw inkomsten en uitgaven. U weet dus zelf het beste of u in staat bent om maandelijks een bepaald bedrag af te lossen.

In de meeste gevallen moet u het geleende bedrag in maandelijkse termijnen terugbetalen. De terugbetaling bestaat uit 2 delen: de daadwerkelijke aflossing op de lening plus de rente. Kunt u de (maandelijkse) aflossing van de lening iedere maand wel echt missen?

Nederland leent: Met ons rekenmodel kunt u zelf berekenen hoeveel geld u per maand overhoudt om een lening mee af te lossen. Deze berekening geeft ook een goed beeld van uw financiële situatie. Houd er rekening mee dat uw totale maandlasten gedurende de looptijd van de lening hoger zijn, want u moet immers uw lening aflossen.

Hans Kleinsma Dinsdag 19 Augustus 2014 - 3:26 pm | | lenen
Gebruikte Tags: